Εμφάνιση όλων των 11 αποτελεσμάτων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO LANSELOT 420 & PREGIO ALIEN 8000 (SURFCASTING)

113,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO BRAVE 420 & PREGIO RADIUS 6000 (SURFCASTING)

96,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO ROCK ΜΕ 3.50 Ή 3.00 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΙ & PREGIO RADIUS 6000 (CASTING)

70,90 76,90 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO NTK 400 & PREGIO RADIUS 6000 (SURFCASTING)

82,50 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO IKARUS 180 / 420 & PREGIO RADIUS 6000 (SURFCASTING)

115,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO SAHARA II/ 430 & PREGIO RADIUS 6000 (SURFCASTING)

105,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO ICARUS 200 II/ 420 & PREGIO SNIPER 7000 (SURFCASTING)

158,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO ROCK ΜΕ 3.50 Ή 3.00 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΙ & PREGIO DAVID 7000 (CASTING)

45,00 51,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO NAVARA 420 & PREGIO ALIEN 8000 (SURFCASTING)

132,00 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO ΝΤΚ 400 & PREGIO DAVID 7000 (SURFCASTING)

56,50 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΨΑΡΕΜΑΤΟΣ (ΚΑΛΑΜΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΨΑΡΕΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ (CASTING & SURFCASTING)

ΣΕΤ PREGIO ROCK ΜΕ 3.50 Ή 3.00 ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΙ & PREGIO CROW 350 (CASTING)

57,00 63,00